prispjauti

prispjauti
prispjáuti K, Š; I 1. intr. NdŽ įspjauti kur, pritėkšti spjaudalų: Stiklinėn prispjóvė tris kartus Žln. | refl. K, NdŽ. 2. tr. NdŽ spjaudalais priteršti: Prispjóvė pilną aslą spjaudalų, skreplių J. Sveteliai, sveteliai, nebūkit kaip teliai, suvalgėt pyragą, prispjóvėt padlagą – važiuokit namo! (d.) . 3. intr. NdŽ prk. labai mažai ko duoti, įdėti.
◊ akìs prispjáuti aštriai, piktai ką pasakyti: Prispjovė tau akis tie ponai, ir tiek A.Gric.
šìrdį prispjáuti apvilti: Prispjóvė mergai šìrdį i pabėgo an Panevėžį Ps.
\ spjauti; antspjauti; apspjauti; atspjauti; įspjauti; išspjauti; nuspjauti; paspjauti; perspjauti; prispjauti; suspjauti; užspjauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • prispjauti — prispjáuti vksm. Kàs čià prispjóvė? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antspjauti — (ž.) žr. užspjauti 1: Krupis savo seiles antspjovė an gyvatės Všv. spjauti; antspjauti; apspjauti; atspjauti; įspjauti; išspjauti; nuspjauti; paspjauti; perspjauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apspjauti — tr. K, Š, Rsn, Pn; N, L 1. spjaunant aptėkšti: Tu apspjovei mano kepurę J. Kai gauna pinigus, juos apspjauna, kad gautų da daugiau arba kad tie patys būtų skalsesni LTR(Slk). ^ Pašnekėjo – kaip apspjovė žmogų Adm. Nespjauk prieš vėją – pats save… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkrenkšti — atkreñkšti, čia (àtkrenkšta), àtkrenkštė 1. tr., intr. Š, PP82, Skr atkosėti: Jeigu kas kyšo gerklė[je], tai atkreñkšk J. Atkrenkštęs man spjovė S.Dauk. Àtkrenkštu vis skreplių, a nebūs tik džiova Krš. | refl. MitI51, Ssk, Srv, Yl:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspjauti — tr. 1. Š nuspjauti iki kurios vietos: Spjauk į mane, jei atspjausi Ėr. 2. atsviesti: Tik kaip katės susipjovė, mano žardą sugriovė ir mane čia atspjovė LTR(Ant). spjauti; antspjauti; apspjauti; atspjauti; įspjauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspjauti — tr. K, Š; SD416, H158, R47,48, MŽ63,64, Sut, L, LL293 1. spjaunant pašalinti iš burnos: Aš išspjoviau spjaudalą J. Ačiū, nebekūrysiu, da tik išspjoviau [cigaretę] Slm. Karalienė kad spjaus – ir išspjovė žiedą LTR(Ds). Išspjovęs palytėjo liežuvio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuspjauti — K; Sut 1. tr., intr. Š, NdŽ spjauti tolyn, į šalį: Bėgdama ji nuspjovė seilių pas lovą BsMtI71. Kad ir pabučiuosiu, ant žemės nuspjausiu JV492. ^ Netoli nuspjauni – neilgai gyvensi LTR(Pšš). Pirmu ir ant kito užspjaudavau, o dabar nė nū savęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspjauti — K; N 1. tr. spjaunant suvilgyti: Paėmiau žemės, paspjoviau i matau, kokia Vn. Paspjovė murmulą, pagalando ir papustė jį dar ant diržo A.Vencl. | refl. tr.: Šie drąsuoliai pasispjovę rankas tvėrėsi darbo LTR(Plng). 2. tr., intr. patėkšti iš burnos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perspjauti — 1. intr. nuspjauti per viršų: ^ Va, va, jau par lūpą nebeparspjauna, o dar didžiuojas LTR(Žg). Biesą čia teip draskais (smarkiai dirbi, plėšaisi) – par lūpą nebeperspjausi (nebeturėsi jėgų) paskiau Svn. 2. tr. prk. permesti: Visą geležį per galvą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prispjaudyti — 1. N, LL98, Š, NdŽ iter. prispjauti 2: Prirūkė, prispjaudė – kap kiaulės Dkš. O kad prispjaudydavo gryčią – liulkas kūrendavo Alks. Suvalgėt pyragą, prispjaudėt padlagą, jau prašom išeit DrskD230. | refl. tr.: ^ Teip piktai besispjaudydamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”